Het kan beter

In oktober zijn er verkiezingen. De gemeente wordt bestuurd maar het kan anders en beter.  Een kleine groep mensen voert een beleid dat niet meer van deze tijd is.  Niet ten dienste van u en ik, maar vriendjespolitiek en eigenbelang staan vaak centraal.

Niet goed genoeg…

Zonder alle nuttige adviezen in te winnen, o.a. dat van de sportraad, bouwt de huidige meerderheid het Sock, dit met alle gevolgen van dien.  Een foute indeling met moeilijke doorgang naar het toilet is één van die gevolgen.

Er is te weinig bergruimte zodat er nu sprake is van de plaatsing van enkele containers.

Supporters hebben vanuit de kantine onvoldoende zicht op het voetbal en alsof dit nog niet volstaat, is er voor mensen met een beperking geen veilige toegang vanaf de trappen. Recent werd een ongeval in extremis vermeden. Ondanks de recente bouwdatum blijven er maar lijken uit de kast vallen en lopen de kosten steeds verder op. En wie betaalt, denkt u? Dat kan veel beter.

 

Niet goed genoeg…

Voor de bouw van de kantine in Lembeke is er opnieuw amper overleg. Het spreekt voor zich dat voetbal een centrale plaats mag krijgen, maar ook andere sporten verdienen toch een minimum aan faciliteiten?  Alweer een gemiste kans. Wij hebben ook een hart voor het milieu. De overheid stimuleert brave burgers om te investeren in alternatieve energie.  Denkt u dat er bij de nieuwe kantine in Lembeke aan één kWh alternatieve energie is gedacht?  Helaas…     Dat kan veel beter.

 

Niet goed genoeg…

Ze organiseren een inspraakronde over de kloosterkapel in Lembeke, tot daar volgen we nog. Maar inspraak over de bouw van de aangrenzende assistentiewoningen  die mede het dorpsbeeld van Lembeke bepalen, is blijkbaar niet gewenst…  Over de kloosterkapel mogen we dus wel ons zegje doen, maar over de assistentiewoningen niet. Wellicht toevallig wordt de bouw van de assistentiewoningen aan een bevriende ontwikkelaar gegeven.  Vindt u dit ook zo vreemd? Wij zouden het project (kapel en assistentiewoningen) als één geheel beschouwen en op die manier een hoop kosten besparen…

 

Niet goed genoeg…

Het project De Koer in Lembeke: de gewezen jongensschool. Alweer liet het bestuur hier een ontwikkelaar zijn gang gaan. De gevolgen zijn bekend…  Ondanks de jarenlange verkoop staan er vandaag nog altijd een aantal woningen leeg. Dat kan veel beter.

 

De burgers hebben genoeg van de vriendjespolitiek…

Belangrijke ingrepen in de voorbije zes jaar zijn gebaseerd op belangen van mensen uit het schepencollege.

Drie huizen in de Boslucht in Lembeke zijn in handen van getrouwen van het schepencollege. Dankzij een gemeentelijk reglement dat hen als bij wonder op het lijf geschreven stond, hebben ze de gronden kunnen kopen en bebouwen.  Tegen de geest van de verkoop in, verhuren ze via vennootschappen de

drie huizen. Wij dachten dat die gronden eigenlijk bedoeld waren voor jonge gezinnen van onze

gemeente die het wat moeilijker hebben om een eigendom te kopen. Vindt u dit ook zo vreemd?

 

Niet goed genoeg. Dat kan veel beter

En nu we het dan toch over bouwprojectjes hebben… De zeer goede verstandhouding van bepaalde schepenen met sommige bouwpromotoren roept links en rechts wel eens een vraagje op…

De sanering van een illegale lozing in de Beekstraat werd integraal betaald door de gemeenten. De nauwe banden tussen de waarschijnlijke vervuiler en een lid van het college doen deze zaak niet meer stinken naar afvalwater, maar naar belangenvermenging.

De onregelmatigheden in de Kerkfabriek van Kaprijke (het gaat over een kleine 400.000 €) werden bijna toegedekt door het schepencollege.  De oppositie werd onder druk gezet om de rekening goed te keuren, wat ze natuurlijk niet deed. Het college kon uiteindelijk geen kant meer op en sloot zich noodgedwongen aan.

 

Het kan anders…

Geen vriendjespolitiek of eigenbelang, milieuvriendelijk en vooruitziend, het algemeen belang centraal en dit met een luisterend oor voor iedereen.

Dat is waar WIJ voor staan.