Over Ons

CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken

 

 

De Kaprijkse partijen CD&V, N-VA, Groen en onafhankelijken gaan gezamenlijk naar de verkiezingen van oktober 2018.

Onze verkiezingsslogan is “ Het kan beter”.

Een kartel om de verkiezingen te winnen en Kaprijke te verbeteren.

Het kartel dat in Kaprijke bestaat uit CD&V, N-VA, Groen en onafhankelijken is ontstaan uit de ervaringen van de voorbije legislatuur. Te veel terreinen van het leven in Kaprijke-Lembeke-Bentille kunnen beter bestuurd worden zoals de verkeersveiligheid, de infrastructuur, de inspraak, de natuur, het samenleven, de veiligheid, de economie, de jeugdvoorzieningen, sport, cultuur en klimaat.

Een belangrijk onderliggend punt is dat de verschillende partijen het erover eens zijn dat de gemeente nood heeft aan een democratisch en eerlijk gemeentebestuur dat geen belangen vermengt.

Het is dus vanuit dit democratisch besef en uit de eensgezindheid over een groot aantal inhoudelijke punten dat het kartel vanaf 1 januari 2019 wil besturen.

In ons kartel lijken partijen op het eerste zich niet compatibel. Neem N-VA en Groen. Afgezien van de verschillen in de nationale politiek hebben wij op plaatselijk vlak een consensus over de belangrijkste onderwerpen die zich in de komende jaren stellen.

Ons kartel is gewapend voor een goed bestuur. Niet minder dan 8 kandidaten zitten één of meer legislaturen in de gemeenteraad en/of OCMW. Zij zijn dus goed op de hoogte van dossiers die in voorbije jaren belangrijk waren, hebben meermaals alternatieven voor het huidig beleid op tafel gelegd maar zijn meestal met een kluitje in het riet gestuurd. Zij worden omringd door een schare van kandidaten die op verschillende terreinen hun sporen hebben verdiend en die hun engagement en kennis ter beschikking willen stellen van de Kaprijkse bevolking.

Alles bij elkaar is ons kartel een gezonde mix bestaande uit onder meer een advocaat, architect, huisarts, industrieel ingenieur, een specialist dierenrechten, een deskundige alternatieve energiesystemen, een wetenschappelijk leraar, een gewaardeerd trainer, verschillende mantelzorgers, technisch onderlegde personen, mensen met een hart voor de landbouw, … .

Een ploeg mensen om rekening mee te houden die met de medewerkers op het gemeentehuis een volwaardig beter beleid kunnen uitbouwen.

Kaprijke is een landelijke gemeente met een groot areaal aan landbouwgronden en een kleiner wordend aantal landbouwbedrijven. Het is dus vanzelfsprekend dat ons kartel deze bedrijven ondersteunt bij het verwerven van een menswaardig inkomen. Daarom zijn wij onder meer voorstander van een voortdurende dialoog met de landbouwers en voorzien wij een gemeentelijke landbouwadviesraad en –dienst, waardoor de landbouwers meer inspraak krijgen in de gemeentelijke beslissingen.